Methodist Shona Hymn 219

zvose zvinhu tinopa zvedu
Kuna Jehovha;
Chiripo chimwe chatisina
Kupa Jehovha

   Kunzi mwoyo yedu yose
   Tipire kuna Ishe;
   Usipo mwoyo hazvikwane
   Kuna Jehovha.


Mwoyo wako ngaude Ishe
Mwari Jehovha
Iye wakaisvoda isu
Tisingazive.

Hama dzose dzinoda rudo
Rwatakapiwa
Pfuudza kunavo vasina
Mweya wokupa.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.