Methodist Shona Hymn 184

Timutsirei Ishe,
Tikuteurei;
Titsungisei Ishe,
Tivimbe kwamuri;
Kukushandira Jesu
Ngakutifadzise;
Norudo rwenyu Jesu
Rupise matiri.

Ngatirege kuneta
Pakukushandirai;
Tisatonhore isu
Pano rudo rwenyu;
Tibvumirei Ishe,
Tikushandirei;
Tisimbisei, Ishe,
Tikudisisei.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.