Methodist Shona Hymn 185

Musimba renyasha,
Mwoyo uchifara,
Ndozvitsaurira imi
Nguva dzangu dzose.

Ndakadzikinurwa
Ndozvipira imi;
Kubvira zvino ndinoda
Kukushandirai.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.