Methodist Shona Hymn 165

Runyararo munyika yerima?
Ropa raJesu rinonyaradza.

Runyararo mukati mebasa?
Ita kuda kwaShe, izororo.

Runyararo, tiri mumadzudzo?
Kuna Jesu tinodzikamiswa.

Runyararo vadiwa vasipo?
Jesu anochenga isu navo.

Runyararo, pasingazikanwe?
Toziva Jesu, wobata zvose.

Runyararo, rufu ruri pedyo?
Jesu wakunda simba rokufa.

Nhamu dzedu dziri kuzopera,
Towana runyararo kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.