Methodist Shona Hymn 57

Pasi poMuchinjikwa
Ndinoda kugara,
Ndichawana mumvuripo
Pakuneta kwangu;
Unozondipa zororo
Pane nzira yangu,
Wondidzivirira zuva
Ndisapiswe naro.

Apo paMuchinjikwa
Ndinoona Jesu
wakandirovererwa’po
wakafira ini.
Ndinoona zvishamiso
zvikuru zviviri;
Rudo rwake rwakakomba
Nokuipa kwangu.

Pedyo noMuchinjikwa
Ndozogara apo,
Pauso hwake Jesu
Ndichafara kwazvo;
Handine hanya nepfuma
Kana nokushaya,
Ndanyadzwa nezvivi zvangu
Ndodada noM’chinjikwa.

Hymn Details

One thought on “Hymn 57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.