Methodist Shona Hymn 158

Mwari ndiye tsvingo yedu,
Ndiye simba redu iye;
Pakumanikidzwa kose,
Ruyamuro rwechokwadi,

Nyange nyika yosandurwa,
Nyange makomo okandwa
Mugungwa rakadzikisa,
Hatimbotya, tinovimba.

Nyangwe gungwa roriridza,
Richimedza namafuro;
Mweya unovimba naye,
Unogonzwa runyararo.

Pane rwizi rwakanaka
Rwofadza guta raMwari;
Upenyu, rudo, rufaro,
zvinoyerera mariri.

Mwari agere mariri,
Haringambozunungutswa;
Rinozobatsirwa naye,
Rinunurwe pakarepo.

Ndiye Jehovha wesimba,
Ndiye Mwari ano rudo,
Ndi Mwari agere nesu;
Mwari ndiye tsvingo yedu.

Hymn Details

6 thoughts on “Hymn 158

  1. I love this song .It makes me tearful and it makes me closer to my mother Mrs Netty Mano who died in Harare Zimbabwe in the Month of Nov. This song uplifts my spirit each time I hear it being played or being sung.I used to sing this hymn with my mum each time I met her.Thanks for publishing this song on this column .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.