Methodist Shona Hymn 158

Mwari ndiye tsvingo yedu,
Ndiye simba redu iye;
Pakumanikidzwa kose,
Ruyamuro rwechokwadi,

Nyange nyika yosandurwa,
Nyange makomo okandwa
Mugungwa rakadzikisa,
Hatimbotya, tinovimba.

Nyangwe gungwa roriridza,
Richimedza namafuro;
Mweya unovimba naye,
Unogonzwa runyararo.

Pane rwizi rwakanaka
Rwofadza guta raMwari;
Upenyu, rudo, rufaro,
zvinoyerera mariri.

Mwari agere mariri,
Haringambozunungutswa;
Rinozobatsirwa naye,
Rinunurwe pakarepo.

Ndiye Jehovha wesimba,
Ndiye Mwari ano rudo,
Ndi Mwari agere nesu;
Mwari ndiye tsvingo yedu.

Hymn Details

5 thoughts on “Hymn 158

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.