Methodist Shona Hymn 170

Kuna Mwari zvitaure
zvinosuwisa zvose,
Uchimuudza iye
zvinokumanikidza.

Anozviziva ega
Kuwanda kwazvo zvose;
Anozviona ega
Norudzi rwazvo zvose.

Haati azvidza’ni
Anozviisa ega;
Haati atanda’ni
watizira kwaari.

Uchichema misodzi
Anokuona iye;
Kana uchitambura
Anozokununura.

MuKristu unochema
Chiudza Mununuri;
zvaaiva panyika
wakachema misodzi.

Unonyaradzwa naye
Pane nhamburo dzako;
Ndiye anopa simba
Rokukunda madzudzo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.