Methodist Hymn

Hymn 269

Jesu wakambova mwana
Kufanana nesu,
waichibatsira baba
Naamai vake.

Jesu wakambova mwana
wakadzidziswawo,
wakadzidza kuverenga
Nokunyora sesu.

Jesu wakambova mwana
waida kutamba,
waitamba nokufara
Neshamwari dzake.

Ngatigare zvakanaka
Kufanana naye,
Timufadze pakutamba
Napabasa redu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.