Methodist Shona Hymn 197

Jesu ndiyo nzira yedu
Yokukwira pakudenga,
Kumusha wedu naJesu
Kwatichazofara naye.

Kufa murau waMwari,
Hauna waunosiya;
Hupenyu hwedu hupfupi,
Nesuwo tiri kuzofa.

Vose vakawana Jesu
Havana nhamu nokufa.
Kufa ndiro suo ravo
Rokupinda paupenyu.

Ngatigadzirire tose
Musi usati wasvika;
Tibve pane zvakaipa
Tigam’chire Tenzi Jesu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.