Methodist Shona Hymn 177

Ishe wangu maindidisa
Pakurasika kwangu;
Ishe wangu maindironda
Chete mugwara rangu
Ndawanikwa Ishe wangu.

Ishe wangu iro’zwi renyu
Ndiwoyo mwenje wangu;
Ishe wangu nengoni dzenyu
Dzinondifarisawo;
Ndinofara Ishe wangu.

Ishe wangu nomweya wenyu
wondiita mutsvene;
Ishe wangu kudenga renyu
Iroro musha wangu;
Ngandipinde, Ishe wangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.