Methodist Hymn

Hymn 193

Hoyu Mwari, Changamire,
Hama isingapinduke;
Rudo namasimba ake
Hazviyerwe, hazvipere.

Jesu, Muvambi, Mugumo,
Achatiisa kumusha;
Tinomutenda pazvose
zvitsaru pamwe nezvitsva.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.