Methodist Shona Hymn 200

Chinhu chinotyisa kwazvo,
zuva rokupera;
Kana Ishe achitonga
Kokupedzisira.

Kuripo kuvanzirana
Pane ino nyika;
Naikoku kurevana
Kwouya pachena.

Pane nyika kunotadzwa
Kusina kunzwika;
Nyamba kose kwakanzwikwa
Nomuzivi zvose.

Nero zuva pamibvunzo
Kunonzwikwa zvose
zvakaitiwa panyika
Kumarudzi ose.

Chidzokai vakaipa
Pakuipa kwenyu;
Teurai nhasi mese
KuMusununguri.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.