Catholic Shona Hymn 75

Denga Napasi Zvichapera -E.Y. Zvarevashe

M· Denga napasi zvichapera
V.· SIA Denga nepasi, denga nepasi zvichapera asi mashoko enyu haaperi B Denga nepasi, denga nepasi zvichapera mashoko enyu haaperi

Madetembo:

l.Mambo Yesu achauya, kuzosika denga dzva nenyika yak:anaka.
2.Simukai nesimba renyu Yesu, muuye kuzotinunura.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.