Catholic Shona Hymn 55

Chenesai Mwoyo Wangu- Sr Mary Mandeya (HLMC)

M· Chenesai mwoyo waa-ngu Jesu Kristo
V SIA Chenesai mwoyo wa-ngu Jesu, ndapfidza matadzo ndachemera kuponeswa kusimbiswa nemi mo-ga
B --- Mwoyo wa-ngu Jesu --- matadzo, kuponeswa kusimbiswa nemi mo-ga

Madetembo:

l.Makanga mu-riko nanhasi murikoho, mucharamba muriko
2.Uyai kunesu uyaiwo-o kunesu

Chorus:

Ndinosuwa kwazvo --- ndinosuwaha kusimbiswa nemi moga rini narini --- Ndino suwa ndinosuwaha --- kusimbiswa nemi moga rini narini

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.