Catholic Shona Hymn 43

Baba Vangu Vokudenga - F Chimukupete

M· Baba vangu vokudenga
V All Tsitsi dzenyu Baba- hadzina mugumo mandicbenesa -zve nokudzosera mufaro womwana waMwari mazvita ndatenda

Madetembo:

1.Ndicbaedza kukufadzai Baba vangu
2.Nyasha dzenyu nga-dzive neni
3.Nokureverera kwamai vangu Maria

Chorus:

SIA Netsika- dzakanaka - ndichaedza -ndichaedza -ndichaedza kukufadzai
BIT Nomugariro mutsvene --- ndichaedza -ndichaedza ndichaedza kukufadzai

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.