Catholic Shona Hymn 33

Ari Pano Yesu Cbingwa Chavangere -L.Kaseke

M·S/A Ari pano Yesu
V:S/A Chingwa chavangere ari pano Yesu anouya nhasi timururnbidzei uyai Yesu wadiwa kuchenesa moyo wangu ini mutadzi
B Chingwa chavangere ari pano Yesu anouya nhasi timururnbidzei ndimi Yesu munogona kuchenesa moyo wangu ini mutadzi

Madetembo:

1.Munoda kupinda mumoyo mangu uyai kurumidzai ndinokusuwai
2.Asi Yesu wangu ndiri mutadzi munopinda seiko mumwoyo mangu
3.Munogona ndimi Yesu wadiwa kuchenesa moyo wangu ini mutadzi

Chorus:

SIA Uyai Yesu madiwa kuchenesa moyo wangu ini mutadzi
B Ndimi Yesu munogona kuchenesa moyo wangu ini mutadzi

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.