Catholic Shona Hymn 28

Anonwa Mvura -R. Tonganai

M· Anonwa mvura yorupenyu anonwa mvura V SIA Anonwa mvura yorupenyuu haachazovi nenyota nariini anonwa mvura yorupenyu haachazovi nenyota B Anonwa mvura yorupenyu anonwa mvuraha haachazovi nenyota anonwa mvura yorupenyu haachazovi nenyota

Madetembo:

1 Mwari achaburuka semvura pauswa hwakagurirwa . Anonwa mvura
2.Madzimambo achauya nezvipo madzimambo achavigira Mwari mupiro . Anonwa mvura
3. Kuchava nezviyo zvizhinji pasi pano zvibereko zvazvo zvichavhunga sedombo. Anonwa mvura
4. Vanhu vanogara paguta vachawanda souswa pasi . Anonwa mvura
5. Mambo achauya semvura inonaya ichidiridza nyika. Anonwa mvura

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.