Catholic Shona Hymn 25

Anobata Ushe- Sr Perpetua Muza (Holy Cross)

M: Anobata ushe Mambo Yesu
V SIA Nyika yakafara areruya, Mambo Yesu anobata ushe nyika yakafara, nyik.a yakafara
B --- Nyika yakafara --- anobata ushe --- Mambo nyika yakafara

Madetembo:

1. Ndudzi dzose dzichatya zita rake. Anobata ushe ...
2. Iye akafuka umambo . Anobata ushe ...
3. Denga rinoparidza kururama kwake. Anobata ushe . ..
4.Marudzi ose achaona mbiri yake . Anobata ushe . ..

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.