Catholic Shona Hymn 24

Anna Musande Ambuya Vomuponesi -Rev. Sibanda Muzeza

M· Anna Musande ambuya vomuponesi
V SIA Anna Musande imi Anna Musande ambuya vomuponesi mutirevererewo - mutirevererewo ambuya vomuponesi
B Ambuya vomuponesi Anna vomuponesi mutireverere Anna Musande ambuya vomuponesi

Madetembo:

l.Mai vaMaria virigo mudzimai waYowakimu mufaro wavangere.
2.Kudzo yavasande vose chionioni chokuteerera chionioni chetsungiriro.
3. Mubatsiri wavarwere munyaradzi wavatamburi munodavidza vose vanodana kwamuri.
4. Mai venzanga yedu mai vorunamato tinamatireiwo isu madzimai

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.