Catholic Shona Hymn 14

Alleluya Nyika NdeyaMambo- M Mpagamuri

 

M Alleluya nyika ndeya Mambo V All Navanhu vose-he Alleluya -ha nyika ndeyaMambo navanhu vose

Madetembo:
1. Ndiyani angakwira mugomo raMambo ndiyani angamira panzvirnbo yake tsvene 2. Uyo ana maoko akachena nomwoyo wakanaka 3.Mwari ngaasirnuke vavengi vake vaparadzwe 4.Vachadzingwa sokudzingwa kwoutsi vachiita sokunanauka kwenamo pamoto
Chorus:
All Nyika ndeyaMambo nyika ndeyaMambo navanhu vose

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.