Catholic Shona Hymn 5

Ah Yesu She Tava Vana Venyu- Sr Martin Chikosha (LCBL)

 

M· SIA Ah! Yesu She tava vana venyu
V.· SIA Tarirai hwai yakarasika kare, iteverei isunungurei muzviteyo zvayo Inunurei muikwevere kumwoyo
wenyu musande Igare ichikuteverai imi mufudzi wakanaka
B Ah! Yesu She --- hwai yakarasika kare imi mufudzi --- muzviteyo zvayo Inunurei muikwevere kumwoyo
wenyu musande
Ah! Yesu She igare ichikuteverai --- ini mufudzi wakanaka

Madetembo:
1.Yesu wadiwa tinoda kuzvinyoresa patsva, tava vana venyu.
2.Kumwoyo wenyu musande, tava vana venyu.
3. Tinoda kuve venyu narini, tava vana venyu.
4. Mutinyore pakare --- muraire vatenderi venyu, tava vana venyu.
5.Vapikire pakare patsva rudo rwavo kwamuri, tava vana venyu.
6.Vafunde zvechido chitsva kwamuri, tava vana venyu

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.