Catholic Shona Hymn 4

Achipinda Muguta Dzvene Mambo -S. Leboho

 

M· Achipinda muguta dzvene Mambo wedu
V S Vana vakamuimbira Hosana, kumusorosoro, Mambo wedu achipinda muguta dzvene
B Vakamuimbira vachiti, Hosana, kumusorosoro, Mambo wedu achipinda muguta dzvene

Madetembo:
1. Vakaparidza kumuk:a kwakazoita Kristo
2. Vaina masanzu emirara
3. Vakanzwa kuti Yesu wouya kuYerusarema
Chorus:
All Vana vakamuimbira, Mambo wedu achipinda muguta dzvene

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.