AFM Shona Hymn 20

1.WATAKURA kuipa Jesu,
kusi kuipa kwako;
Ukaripa mhosva Jesu,
Isi mhoswa yako.

2. Waiva munhu unetsitsi
Usatadza Iwe;
Raparara ropa rako,
Wakanaka iwe.

3.Kudarika kwedu kwose,
Kwakanyorwa newe;
Nezvirandu zvedu zvose,
Zvakanyorwa newe.

4.Taregerwa taponiswa,
Nezvirwadzo zvako,
Tinoshambwa pakaipa
Nero ropa rako.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.