AFM Shona Hymn 115

1. UYANYI , maKristu, uyanyi nerufaro,
Uyanyi, muone mupwere
ndiMambo
Uyanyi tiende kuBetrehema musha
Uyanyi, nesu nhasi, tiimbe kuna Mambo.
Uyanyi, nesu nhasi, tikudze M’ponesi.

2. Wabarwa nyamusi mumusha waDavidi,
Mupwere mutsvene, M’ponesi wevanhu
Maria ndiMai wake, Mwari ndiye Baba,
Uyanyi nesu nhasi, tiimbe kuna Mambo
Uyanyi nesu nhasi, tikudze M’ponesi.

3. Fambanyi vacheche, fambanyiwo
vapwere
Fambanyi vakuru, kokudza M’ponesi,
Tinoda kuona wabarwa ngechitsidzo,
Uyanyi, timukudze, wabarwa Mambo
wedu,
Uyanyi nesu nhasi, tikudze M’ponesi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.