AFM Shona Hymn 141

1.TORA zita rake Jesu,
Ngeurombo kwako hwese
Rinokupa simba rake,
Rekukunda zvirunziro.

Korus:
Zita rake rakanaka,
Mwenje wedu pasi pano,
Zita rake rakanaka,
Mwenje wedu pasi pano.

2. Jesu ndimurwiri wedu,
Ndiye simba redu rese,
Tinokunda zvakaipa
Ngero zita rake Jesu.

3. Kunzwa zita rake Jesu
Tinonyararidzwa kwazvo,
Tinopfugamira pasi,
Mwoyo inomuwombera.

4. Mwoyo yadziyirwa kwazvo
Kunzwa zita rake Jesu,
Uyo wakatitambira,
Wakaita mwoyo mitsva

5. Iro Zita rake Jesu
Rinotipa runyararo,
Ndizvo ngatiritondere
Nzwimbo dzese tinoenda.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.