AFM Shona Hymn 174

1. TOENDA kune musha wedu,
Hatichazotadzi,
Kuchema kwedu kuchapera,
Tozosvika denga.

Korus:
Toenda’yo toenda kune denga,
Toenda’yo toenda kuna Baba,

2. Ngirosi dzinomira iyo,
Dzinoona vese.
Nemwoyo yedu inodisa
Nzvimbo iyo tsvene.

3. Mashai takasiya ese
Na’dzo nzira dzawo,
Kutevera Muponesi
Kune musha wake.

4. Uyanyi, vashamwari imwi
Kune musha wedu,
Tosvika zvirokwazvo iyo
Nyika yekudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.