AFM Shona Hymn 175

1. NDOFAMBA , ndofamba, ndosuva kudenga,
Kunyika yaTenzi, isina nenhamu.

2. Fambanyi vatendi, kunyika kureyo,
Inoda vasimbi kusvika’yo nyika.

2. Upfumi huriyo, hakuna murombo,
Hakuna neumwe, neumwe hakuna.

3. Madzinza ariyo kunyika yaTenzi
Havachazochemi, havana rusuvo.

4. Vatsvene variyo, vafara zvikuru,
Vaona’yo Nyenye, Mufiri wevese.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.