AFM Shona Hymn 189

1. Tarirai kune nyika uko!
Nokutenda tovona iyo
Bambo vedu vanogarapo,
Vachingogadzirira isu

Korus:
Tichando farawo,
Musi watichazosvika ko
Tichando, tichando farawo,
Musi watichazosvikako.

2. Tichazondoimbira apo;
Nziyo dzavadikanwa vashe;
Mweya yedu ichafara vo,
Ichingozorodziwa naye.

3. Tichandovunganira apo,
Tichandokudza zita raShe;
Nyasha yake tichavonga vo,
Tazopiwa zororo naye.

Hymn Details

One thought on “Hymn 189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.