AFM Shona Hymn 58

1.SIPITI retsitsi nengoni
Tinaro Muripiri wedu.
Iro razarurirwa isu
Naani anoda kuuya.

2. Ishe Jehovha unotida
Kuterone yake kudenga;
Tiende kurwizi tichinwa
Mvura youpenyu kudenga.

3. Tinoti tatenda kwaari,
Tipiwe Mweya woruregero
Tipiwe nengoni tifare,
Kugam’chira ‘dzi ngoni dzake.

4.Tinopiwa norudo rwake,
Tipinde narwo paupenyu,
Tinonzwa chokwadi rufaro
Runenge ndorwapakudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.