AFM Shona Hymn 103

1.SIMUKAI Jesu
Hondo dzake imi,
Simudzai muchinjikwa
Urege kuparadzwa,
Kukunda nokukunda
Tinotungamirwa
Kubvisa zvakaipa
Pane nyika yose.

Korus
Musimukirei
Hondo dzake imi
Simudzai muchinjikwa
Urege
Urege kuparadzwa.

2. Simukirai Jesu
Anotidaidza,
Kuenda kunorwisa
Zvinhu zvakaipa
Ngatimunamatei;
Varipo vavengi,
Tirwise nesimba
Ngatiseke ngozi.

3. Simukirai Jesu
Simba rake rose
Maoko enyama
Anozotadzisa,
Shongedzwai naKristu
Tarisa kwazvo,
Panhamu Zvimwe ngozi
Tichaita basa.

4. Simukirai Jesu
Kurwisa kopera,
Nhasi bishi rehondo
Mangwana toimba,
Kana tinozokunda,
Tinowana ngundu,
Nokugara namambo
Nokusingaperi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.