AFM Shona Hymn 86

1. NHASI ndinofara ini
Nairo ropa rangu;
Vashamwari munodini?
Ngatifare neniwo.
Ishe ndinokurumbidza,
Iwe wandidzidzisa:
Ndogogona kuakunda
Ose magwaro angu.

2. Kana ndiri muchikoro
Zvakanaka kwandiri
Kana ndapinda musvondo
Ndinofara zvikuru.
Ishe ndinokurumbidza,
Iwe wandidzidzisa:
Ndogogona kuakunda
Ose magwaro angu.

3. Kune ino nyika yedu
Magwaro hatizivi:
Vanga vagere vadzibaba
Rufaro vasinarwo.
Ishe ndinokurumbidza,
Iwe wandidzidzisa:
Ndogogona kuakunda
Ose magwaro angu.

4. Ngandigare ndichitenda
Nairo ropa rangu,
Kudzamara kupera
Kugara pano kwangu.
Ishe ndinokurumbidza,
Iwe wandidzidzisa:
Ndogogona kuakunda
Ose magwaro angu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.