AFM Shona Hymn 139

1.NGERUTENDO rukuru,
Ngerutendo rukuru,
Ngerutendo rukuru,
Vanhu vanopona ndirwo.

2. Rwakanakira Daniel.
Saka rwandinakira.

3. Rwakanakira Pauro.

4. Rwakanakira Pita.

5. Rwakanakira Dorka.

6. Rwakanakira Ruthi.

7. Rwakanditenderudza.

8. Rwakandipa chisepe.

9. Rwakandipa rukundo.

10. Rwakandipa kuziva.

11. Rwakandipa ungwaru.

12. Rwakandipa upenyu.

13. Rwakandipa rufaro.

14. Runonditungamira.

15. Runondipfawisisa.

16. Runokwidza kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.