AFM Shona Hymn 133

1.NDOMUTEVERA , Tenzi Jesu,
Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Mwakandifira pam’chinjiko,
Imwi muripo wezvitema.

Korus
Ndouya kunemwi,
Ndouya kunemwi;
Ndimi M’ponesi wangu, Tenzi,
Mwakandiona ndakaraswa.

2. Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Ndakashambidzwa ngero ropa,
Rakayerera pam’chinjiko.

3. Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Mvura neropa zvandisuka;
Zvese zvitadzo zvangu zvabva.

4. Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Mwakandibvisa mune pfukwa,
Umwo ndakange ndiri kufa.

5. Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Ndomutevera, Tenzi Jesu,
Mwakatambudzikira ini,
Kuti ndizive nzira yedi.

Hymn Details

One thought on “Hymn 133

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.