AFM Shona Hymn 171

1. NDOFAMBA kune umwe musha,
Kudenga iyo
Kumusha waM’ponesi wedu,
Kumsoro kuna Baba.

Korus:
Ngatiende hama dzangu,
Kune denga iyo,
Tofara naM’ponesi wedu,
Tive vatsvene tose.

2. Ndaneta ngekutadza, hama,
Ndinoda Mwari,
Nemwoyo wangu unosuva,
Ngenzvimbo yangu iyo.

3. Ndiperekedzei pane nzira
Kudenga uyo
Ndichazogarayo narini,
Hama uyanyi mwese.

4. NdiJesu wakaenda kare
KwaBaba wake,
Kondiwakira imba yangu,
Yakanakisisa kwazvo.

5. Handityi rufo rwangu, hama,
Ndinozomuka,
Ndinozoona mambo wangu,
Ndiye mukuru iyo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.