AFM Shona Hymn 168

1. MWARI wakaudza, izvo unokusha
Ngezve unocheka, ngezve unopiwa,
Ndizvo tisaite zviro tisafunga,
Zvotichazvicheka izvo Tinoita.

Korus:
Izvo unokusha, ndizvo unocheka,
Izvo unokusha, ndizvo unocheka,
Ndizvo ngatikushe mbeu dzakanaka
Kuti tizogara mumba dzokudenga.

2. Izvo unoona, unokusha mbeu,
Kuti zvakanana, ngezve unocheka
Izvo zveunozwa, unokusha mbeu,
Kuti zvakashata, ngezve unocheka.

3. Izvo unorerwa, unokusha mbeu,
Kuti zvakanaka, ngezve unocheka,
Izvo unoita, unokusha mbeu,
Kuti zvakashata, ngezve unocheka.

4. Izvo unoshanda, unokusha mbeu,
Kuti zvakanaka, ngezve unocheka.
Izvo unoshanda, unokusha mbeu,
Kuti zvakashata, ngezve unocheka.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.