AFM Shona Hymn 125

1.MURAPI ari pano, chiremba wokudenga,
Wauya pasi pano korapa mwoyo yese.

Korus
Zita rakanaka, ngatimuimbire,
Ndwiyo dzeupenyu Jesu Tenzi wangu.

2. Zvitadzo anobvisa, izwanyi izwi rake,
Fambanyi zvakanaka, muite kuda kwake.

3. Hapana rimwe zita kunaka kunga Jesu,
Radzinga kutya kwangu, ndokudza zita rake.

4. Vacheche nepwere vanoda zita rake,
Vanonzwa izwi rake, vanoda basa rake.

5. Uyanyi, vashamwari, kudzanyi zita rake,
Tauranyi ngerurimi zvikomborero zvake.

6. Kudenga tikasvika, tichazoona Jesu,
Nekuimbira Jesu, navanhu vekudenga.

Hymn Details

One thought on “Hymn 125

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.