AFM Shona Hymn 184

1. JESU unondida, Bible rinodaro,
Vana vanomuda, Jesu unovada.

Korus:
Vanhu vake vatsvene, vasine zvitema,
Vanoenda kudenga kugara naJesu.

2. Jesu Unondida, wakasiya denga
Akadzika pasi, kuponesa ini.

3. Jesu wakandida, wakazarurira
Nzira yekudenga, kuti ndizopinde.

4. Jesu Unondida, unofamba neni.
Kuti ndikamuda unozonditora.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.