AFM Shona Hymn 185

1. APO Jesu anouya kotora varume,
Anotora vakanaka, avo vanomuda.

Korus:
Vanhu vake vatsvene, vasine zvitema
Vanotenda kudenga kugara naJesu.

2. Apo Jesu anouya kotora vakadzi,
Anotora vakanaka, avo vanomuda.

3. Apo Jesu anouya kotora vacheche,
Anotora vakanaka avo vanomuda.

4. Vana vake pasi pano, uyanyi kwaari,
Anomuda zvirokwazvo ngerudo rukuru.

5. Ngatiedze misi yese kufadza M’ponesi,
Kuti tizotorwa ndiye kudenga kumsoro.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 185

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.