AFM Shona Hymn 153

1. JESU , muri M’ponesi,
Munopinda zviro zvese,
Pakufamba kwangu kwese
Ngandifambe nemwi, Tenzi;
Patyo nemwi, patyo nemwi,
Patyo nemwi, patyo nemwi,
Pakufamba kwangu kwese,
Ngandifambe nemwi, Tenzi.

2. Handichadi ruzororo,
Handichadi mari zhinji,
Handichadi pfuma zhinji,
Ngandifambe nemwi, Tenzi;
Patyo nemwi, patyo nemwi,
Patyo nemwi, patyo nemwi,
Handichadi pfuma zhinji,
Ngandifambe nemwi, Tenzi.

3. Munditungamire, Tenzi,
Pane nzira dzangu dzese,
Munditore muupenyu,
Ngatifambe nemwi, Tenzi;
Patyo nemwi, patyo nemwi,
Patyo nemwi, patyo nemwi,
Munditore muupenyu,
Ngatifambe nemwi, Tenzi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.