AFM Shona Hymn 64

1.ISHE taungana
Muno mumba yako,
Uya newe zvatapinda,
Ishe mberi kwako.

2. Iyo mwoyo yedu
Inokurwarira,
Nayo mweya yedu Ishe
Inokutarira.

3. Hurukuro dzako
Baba ngatidzinzwe;
Razarurwa dama rako
Newe ngatikunzwe.

4. Ngautigadzire,
Isu vanhu vako:
Kana tafa, tipinzewo
Kune denga rako

Hymn Details

3 thoughts on “Hymn 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.