AFM Shona Hymn 27

1.IRO zita raJesu,
Iguru rakakura;
Rinodiwa kudenga
Rinotyiwa panyika;
Iguru kuvatendi,
Rokudzwa nokuimba.

2. Iro zita raJesu,
Ragam’chirwa nom’tadzi,
Rodambura makashu
ASatani okuipa;
Wakatenda kwariri
Wamutswa pano rufu.

3. Iro zita raJesu,
Ndokudza iro roga;
Nomusi wandoenda,
Ndozoreva pakufa;
Nezita rake Jesu,
Ndigoenda kudenga.

Hymn Details

One thought on “Hymn 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.