AFM Shona Hymn 187

1. Chinjikano ndirero
Tsime rweupenyu;
Rinopodza vose
She vanouya kwenyu.

Korus:
Ipapo, Ipapo, Jesu ndichakudza;
Kusvikira ikweyo ndichimurumbiza.

2. Chinjikano, ipapo
Ndanga ndichihuta;
Bva nenyasha ndipapo
Pandakazofara.

3. Maratidza ipapo
Tsitsi dzenyu huru;
Zvino mundibetserei
Kuifunga kwazvo!

4. Ndorambira ipapo,
Ndichitenda kwoga;
Pamwe handizivi’po.
Asi apo poga.

Hymn Details

One thought on “Hymn 187

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.