AFM Shona Hymn 151

1. BABA , ndinoshama kwazvo
Kuti ndidaidzwe ndimi,
Ndakagara muzvitadzo,
Ndikapera kusvipiswa,
Asi hamusakaramwa,
Mwakandida henyu, Baba.

2. Baba, kunakanyi kwenyu,
Nhamburiko dzakaitwa,
Kunditsvaka pasi pano
Ndakaona ndiri kufa.
Ndikaitwa anopona,
Tenzi ndinomutevera.

3. Kuti mune basa renyu,
Iro ndingakona kuita,
Ndingafadzwa kuriita,
Handozodi mubayiro,
Ndinodisa kushandira
Imwi basi, Tenzi wangu.

4. Ndinotsidza nasi uno
Kumutsvaka misi yese,
Nekumuterera zvese
Izvo munotaurazvo,
Nekutsvaka varasiki,
Tese tizogara nemwi.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 151

 1. So help me God,
  Ndinotsidza nhasi uno
  Kumutsvaka misi yese,
  Nekuteerera zvese
  Izvo munotaurazvo,
  Nekutsvaka varasiki,
  Tese tizogara nemwi.

 2. I thought it’s a Methodist hymn borrowed by AFM.. I grew up in a CAtholic church though I am now going to a Pentecostal Prophetic church .. I love this song it encourages me to do good and develop a Close relationship with God but didn’t know the lyrics so now I use these lyrics when I sing it using You-tube Thnaks for your hymns and May GOd bless you??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.