Methodist Shona Hymn 311

Tiri mberi kwenyu Ishe
Chibatai pfungwa dzedu,
Tidzidze zvakarurama,
Tizvipire basa renyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.