Methodist Shona Hymn 226

baba wangu ndinodisa
Kuva wakadai semi,
Ndinodisa Mweya wenyu
Kuti uchigara neni.
Munoziva nungo dzangu,
Munoziva zvirokwazvo,
Ndiri kukumbira zvino
Munondipindurawo.

Tarisazve nziyo idzi: 231

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.