Catholic Shona Hymn 79

Farai Mambo Achauya – R. Svosve

 

M: Farai Mambo achauya
V: S/A Mambo achauya farai achauya Mambo Alleluya-ha farai Mambo achauya
B: Alleluya Mambo achauya Alleluya farai Mambo achauya

 

Madetembo:

1. Tarirai Mambo achazouya navasarudzi vake vose.                                            2. Nezuva irero chiedza chikuru chichazopenya

 

Chorus:
All Farai Mambo achauya achauya Mambo Alleluya

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.